"Gammpucken" som vi såg tillverkas lite tidigare i bildspelet.