Av detta blir det två stycken 7 kilos ostar, när färdigt.