Sen slår Harrieth ur resterande vatten genom at banka smöret mellan händerna.